TILBAGE

125 Års Jubilæum

Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år: 1890-2015

Dette tilbageblik over Furesø Erhvervsforenings historie tilbage til 1890 er udarbejdet i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 2015 og er tiltænkt alle medlemmer og kommende medlemmer af foreningen, Furesøs lokalpolitikere og andre interesserede i Furesøs lokalhistorie.

Beretningen er en fascinerede rejse tilbage i dansk erhvervshistorie, hvor nutidens udfordringer med at imødegå finanskrise, teknologiudvikling, øget konkurrence og det offentlige samarbejde genkendes i hver eneste årti:

Det gælder de første 23 håndværksmestre, der i 1890 etablerer foreningen omkring en sygekasse og en række højskoleforedrag til glæde for både krop og ånd.

Det gælder de ildsjæle i foreningen, der i 1924 etablerer Farum Tekniske Skole for at højne fagligheden hos lokale lærlinge og driver den i næsten 40 år.

Det gælder de teknologisk forudseende medlemmer, der har blik for værdien af en lokaltelefonbog, som foreningen udgiver fra 1948 og sælger igen i 1982 med stor økonomisk gevinst.

Og det gælder opfindelsen af prisen ’Årets Torsk’, der hvert år tildeles en person, der har gjort noget særligt for erhvervslivet eller kommunen.

Disse historier - og mange flere - gør det til noget helt særligt at være medlem af Furesø Erhvervsforening – et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem fire generationer har udvist stort engagement i at drive virksomhed og stort engagement i det lokalmiljø, de er en del af.

Jubilæumsskriftet kan downloades i tre formater:

  • pdf-fil-dobbeltopslag (2 sider på hver skærmside, så læseoplevelsen fra en bog og illustrationer på tværs af et opslag bevares)
    Læses med Adobe Reader.
  • pdf-fil enkeltsider (1 side på hver skærmside, hvor teksten er større og mere læsevenlig, men enkelte billeder skæres over).
    Læses med Adobe Reader.
  • e-bog (HØJREKLIK PÅ LINK OG GEM SOM! epub-fil til tablets med mulighed for indeks, bladrefunktion, dynamisk skriftstørrelse m.m.).
    Læses i en e-bogslæser.

Vi vil meget gerne modtage mails med rettelser, tilføjelser og kommentarer til beretningen, så det planlagte 2. oplag bliver endnu bedre.

Send dine kommentarer til Henriette Moos pr. email: info@moosinnovation.dk.